Iberogast - Kontakt

Kontakt

Vezano za proizvode za zdravlje ljudi

Ako imate medicinski upit vezan za Iberogast, možete nas kontaktirati na tel. +385 1 6599 900 ili na e-mail: medical.croatia@bayer.com.

Ukoliko želite prijaviti nuspojavu ili sumnju na neispravnost u kakvoći proizvoda, molimo Vas kontaktirajte zdravstvenog radnika (Vašeg liječnika ili ljekarnika), Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a isto možete prijaviti na e-mail: pv.croatia@bayer.com ili mob: +385 99 217 5150.

Bayer d.o.o. Zagreb

Radnička cesta 80,
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 6599 900