Opći uvjeti upotrebe

Opći uvjeti upotrebe odnose se na pristup i upotrebu ove Internet stranice. Nemojte je koristiti ako se s njima ne slažete. Internet stranica je razvijena od strane Bayer Njemačka (u daljnjem tekstu BAYER) i administrira se od strane Bayer d.o.o. Zagreb. Zadržavamo pravo da prekinemo ili napravimo djelomične ili potpune promjene Internet stranice ili općih uvjeta upotrebe, naših općih uvjeta korištenja ili uvjeta prodaje i isporuke. Imajte u vidu da takve promjene možemo napraviti po vlastitoj diskreciji i bez prethodne najave. Prema tome, moramo Vas zamoliti da sljedeći put kada posjetite našu stranicu, ponovo provjerite uvjete kako biste se upoznali s promjenama do kojih je eventualno došlo.

3 leaf image

Predaja upotrebe i koristi

Svi detalji, dokumenti i ilustracije koji su objavljeni na ovoj stranici vlasništvo su BAYERA. Svaka dozvola za upotrebu istog odobrava se na osnovu relevantne bilješke o autorskim pravima koja se nalazi na svim kopijama, da se takvi detalji koriste u osobne svrhe, da nisu namijenjeni komercijalnoj eksploataciji, da nisu izmijenjeni na bilo koji način i da se ilustracije koje su dobivene sa stranice koriste isključivo s priloženim tekstom.

Zaštitni znak i autorska prava

Svi zaštitni znakovi na ovoj stranici su vlasništvo Bayer Grupe, osim ako nije naznačeno drugačije ili se na bilo koji drugi način shvaća kao pravo treće osobe. Bilo kakvo neautorizirano korištenje ovih zaštitnih znakova ili drugih materijala je izričito zabranjeno i predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima i zaštitnim znakovima ili drugih industrijskih propisa.

Ograničena odgovornost

Kompanija BAYER sastavila je detaljne informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem znanju i uvjerenju i uz primjenu profesionalne odgovornosti. Mi neprestano nastojimo proširiti i ažurirati te informacije. Informacije na ovoj internet stranici namjenjene su isključivo predstavljanju kompanije BAYER, njenih proizvoda i usluga. Međutim, nisu dani ni uvjerenje niti garancija, bilo izričito ili prešutno, koji bi se odnosili na kompletnost ili točnost informacija na ovoj internet stranici. Molimo Vas, imajte na umu da ove informacije, iako točne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarjele. Stoga Vam preporučujemo da provjerite svaku informaciju koju pročitate na ovoj internet stranici prije nego što je upotrijebite u bilo kojem obliku. Savjet koji je dan na ovoj internet stranici ne sprječava Vas da obavite vlastite provjere našeg posljednjeg savjeta – posebno kada su u pitanju naše liste s podacima o sigurnosti materijala i tehničkim specifikacijama – kao i provjere naših proizvoda, u pogledu njihove prikladnosti za namjeravane procese i svrhe. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi savjeti ili instrukcije u vezi s našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite. Korisnici ove internet stranice izjavljuju da su upoznati s činjenicom da koriste pristup ovoj internet stranici i njenom sadržaju na vlastiti rizik. Ni kompanija BAYER, niti treće strane koje sudjeluju u pisanju, produkciji ili prenošenju ove internet stranice ne mogu biti odgovorni za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj internet stranici te korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internet stranice, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije dane na ovoj internet stranici.

Poveznice na internet stranice trećih strana

Ova internet stranica sadrži poveznice i reference na internet stranice trećih strana. Postavljanjem takvih poveznica i referenci, kompanija BAYER ne daje svoju suglasnost u pogledu sadržaja tih internet stranica. Osim toga, kompanija BAYER ne prihvaća nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih internet stranica, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korištenja njihovog sadržaja, u bilo kojem obliku. BAYER ne daje nikakvu garanciju da stranice, za koje postoje poveznice, pružaju informacije dosljedne kvalitete. Poveznice na druge internet stranice daju se korisnicima internet stranice isključivo radi praktičnosti. Korisnici pristupaju takvim internet stranicama na vlastiti rizik. Izbor poveznica ne može ni na koji način ograničiti korisnike na korištenje stranica čije su poveznice upotrijebili.

dwa różowe liście

Podaci koje sami dostavljate

Korisnik ovih internetskih stranica u potpunosti je odgovoran za sadržaj i točnost podataka koje on ili ona pošalje BAYERU kao i za potencijalno kršenje prava trećih osoba koje jesu ili bi mogle biti uključene u takve podatke. Bayer je ovlašten koristiti ideje, izume, nacrte, tehnike ili stručnost poslanih od strane korisnika, za bilo koju svrhu, poput razvoja, proizvodnje i/ili marketinga proizvoda ili usluga te za njihovo reproduciranje i ustupanje trećim osobama bez ograničenja. Ove internetske stranice koriste se sustavom Webtrends samo za vlastite svrhe. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

Međunarodni korisnici

Internet stranica se provjerava, vodi i ažurira od strane Bayer d.o.o. Zagreb. Namijenjena je lokalnoj upotrebi. BAYER ne garantira da su detalji koji su predstavljeni na internet stranici točni u svjetskim okvirima i, naročito, da će proizvodi i usluge biti dostupni u istom obliku, veličini i pod istim uvjetima u cijelom svijetu.

Ukoliko se pozovete na internet stranicu ili skinete nekakav sadržaj, obratite pažnju da je Vaša vlastita odgovornost da postupate u skladu s lokalnim zakonima koji se primjenjuju na određenom mjestu.

Proizvodi koji se spominju na ovoj internet stranici se mogu pojaviti u drugačijem pakiranju, u različitoj veličini pakiranja, s drukčijim slovima i oznakama, ovisno o državi. U SAD-u posao Bayer Grupe provodi Bayer Korporacija. Korisnici u SAD-u bi se trebali obratiti ovom entitetu.

Prodaja BAYER proizvoda

Naši proizvodi se prodaju u skladu s trenutnom verzijom Općih uvjeta prodaje i isporuke.

Mjerodavno parvo

Na sva pravna potraživanja i tužbe koje su vezane uz ovu internet stranicu ili njezinu upotrebu primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, , te mjere međunarodnog privatnog prava i Haške konvencije u vezi s Jedinstvenim zakonom o međunarodnoj prodaji dobara od 1. srpnja 1964. godine i Konvencija o prodaji robe UN-a od 1. travnja 1980. godine.

Pojedynczy niebieski liść